HIFK- Friidrott rf är år 1994 grundad självständig dotterförening till moderföreningen HIFK, vars rötter härleder till anrika och framgångsrika HIFK- Friidrottsektion rf, vars verksam- het startade år 1987 (1987-1993).

Inom HIFK vill vi erbjuda högklassig föreningsverksamhet lek,- hobby,- och tävlingsidrott) och locka ungdomar till vår fantastiska gren, oberoende om det handlar potentiella idrottstjärnor eller barn som bara vill ha kul tillsammans med kompisarna.

Vi håller stadiborna i rörelse oberoende ålder eller språk och bygger friidrottens nya uppsving i Finland.Vi vill uppmuntra barn och ungdomar till hälsosamma levnadsvanor.

Mångkulturellheten är viktigt värdegrund för oss - idrotten tjänar på ett ypperligt sätt integreringen till vårt samhälle och förebyggandet av ”drop- out”- fenomenet.
Vår verksamhet bygger på tolerans, rättvisa, mångfald och jämnlikhet

Läs mer om vår verksamhet: www.hifkfriidrott.fi

HIFK- Yleisurheilu ry on vuonna 1994 perustettu, emoseura HIFK:n itsenäinen tytärseura, jonka juuret ulottuvat vuonna 1987 toimintansa aloittaneeseen, perinteiseen ja menestyk sekkääseen HIFK- Friidrottsektion rf:ään (Yleisurheilujaosto) (1987-1993).

Haluamme HIFK:ssa tarjota korkeatasoista seuratoimintaa (leikki-, harraste- ja kilpaurheilu) ja houkutella nuoria fantastisen lajimme pariin, riippumatta siitä, onko kyse potentiaalisista tulevaisuuden tähtiurheilijoista tai lapsista, jotka haluavat vain pitää hauskaa kavereiden kesken.

Liikutamme stadilaisia ikään tai kieleen katsomatta ja rakennamme Suomen yleisurheilun uutta nousua.Haluamme kannustaa lapsia ja nuoria terveellisiin elämäntapoihin.

Monikulttuurillisuus on meille tärkeä arvo, urheilu on erinomainen tapa integroida muualta tulleita yhteiskuntamme ja ennaltaehkäistä ”drop- out”- ilmiö. Toimintamme perustuu suvaitsevaisuuteen, oikeudenmukaisuuteen, moni- ja tasa-arvoisuuteen.

Lue lisää toiminnastamme: www.hifkfriidrott.fi